Doneren

JmeO Nederland heeft de ANBI status en is door de Nederlandse belastingdienst als algemeen nut beogende instelling aangemerkt. (RSIN nr. 004063314).

Bankgegevens
Stichting Jeugd met een Opdracht
IBAN: NL 38 RABO 0326 5210 62

KvK Regio Zwolle nr. 41038284

Jeugd met een Opdracht is geaccrediteerd door Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en gecertificeerd met het keurmerk.

Meld je aan voor onze gebedsmail