Doneren

JmeO Nederland heeft de ANBI status en is door de Nederlandse belastingdienst als algemeen nut beogende instelling aangemerkt. (RSIN nr. 004063314).

Bankgegevens
Stichting Jeugd met een Opdracht
IBAN: NL 38 RABO 0326 5210 62

KvK Regio Zwolle nr. 41038284

Jeugd met een Opdracht is geaccrediteerd door Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en gecertificeerd met het keurmerk.