Over ons

Mission Indonesia is deel van het Frontlinie Zendingswerk van YWAM (Youth with a Mission / Jeugd met een Opdracht) in Indonesië en vertegenwoordigt haar in Nederland. Wij zijn een team, ontstaan vanuit YWAM Heidebeek te Heerde en wonen en werken sinds 2013 in Indonesië.

God kennen en Hem bekendmaken is ons motto. Het is ons verlangen om discipelen van Jezus te zijn. Oftewel: God liefhebben en Hem volgen in wat Hij van ons vraagt. Dit beweegt ons om anderen lief te hebben en het evangelie bekend te maken onder de onbereikte volken van Indonesië. 

In Indonesië zijn er binnen ons netwerk 6 teams werkzaam op verschillende locaties en eilanden. Zij bestaan vrijwel allemaal uit Indonesische zendingswerkers. Sommige van deze teams en haar veldwerkers staan nog aan het begin en anderen zien al veel vrucht.

Wat is Frontlinie Zending?

Frontlinie Zending houdt in dat we ons richten op onbereikte bevolkingsgroepen en onder hen Disciple Making Movements (DMM) starten. 

Een onbereikte bevolkingsgroep heeft geen inheemse christelijke gemeenschap met voldoende leden en middelen om, zonder hulp van buitenaf, haar eigen bevolkingsgroep met het evangelie te bereiken. Mensen in een onbereikte bevolkingsgroep hebben het evangelie meestal nog nooit op een, voor hen, begrijpelijke manier gepresenteerd gekregen. 

Indonesië telt 235 onbereikte bevolkingsgroepen. Dit zijn totaal meer dan 169 miljoen mensen (!). Wij werken onder overwegend islamitische, hindoeïstische en animistische bevolkingsgroepen.

Een Disciple Making Movement (DMM), vrij vertaald een discipelschapsbeweging, houdt in dat discipelen van Jezus samenkomen in groepjes, ook wel huiskerken genoemd. Deze discipelen maken op hun beurt nieuwe discipelen en starten nieuwe groepjes. 

Wekelijks komen zij bij elkaar om samen de bijbel te lezen en met behulp van een paar simpele vragen te ontdekken wie God is en wat Hij van ons vraagt. God spreekt tot hen door Zijn Woord en Geest. God geeft hen de kracht om de zegeningen van Zijn koninkrijk binnen hun families, onder hun buren en in hun samenleving te verspreiden. 

Belangrijke kenmerken zijn: een eenvoudige opzet, aangepast aan de bestaande cultuur en gehoorzaamheid aan Jezus. Deze maken een snelle verspreiding en vermenigvuldiging mogelijk.

Missie

In navolging van Jezus zijn wij vrijmoedig om het evangelie van het koninkrijk van God naar de onbereikte bevolkingsgroepen van Indonesië te brengen en discipelen te maken die discipelen maken, een Disciple Making Movement (DMM). 

Visie

Ieder persoon in Indonesië kent een discipel van Jezus en heeft de kans om door hem of haar Jezus, het evangelie van het koninkrijk van God, te leren kennen en Zijn discipel te worden.

waarden

Jeugd met een Opdracht is een vrijwilligersbeweging, geroepen om voor onze financiële voorziening in afhankelijkheid van God te leven. Voor individuen, elk JmeO team en elke JmeO leefgemeenschap komt deze voorziening voornamelijk door Gods volk. Zoals God vrijgevig naar ons is, zo willen wij ook vrijgevig zijn en onszelf, onze tijd en onze talenten aan God geven zonder daarvoor een beloning of vergoeding te verwachten.

Lees hier alle fundamentele waarden van Jeugd met een Opdracht