Projecten

Adopt a Worker

De Indonesische zendingswerkers zijn van grote waarde voor het zendingswerk in eigen land. Waar buitenlandse
zendingswerkers geen toegang hebben tot bepaalde groepen of gebieden, hebben zij dat wel. Ook vormen taal en cultuur voor hen nauwelijks een belemmering.

Echter is het voorzien in hun levensonderhoud een grote uitdaging. Vaak heeft hun netwerk van kerk, familie en vrienden niet genoeg financiële draagkracht of zijn zij geen christenen. We zien dat een tekort aan financiën zorgen en stress met zich meebrengt. Dikwijls vormt dit een belemmering voor de uitvoering van hun missie, terwijl deze werkers voor westerse begrippen maar weinig nodig hebben om van te leven.

Adopt a Worker helpt hen. U kunt ook helpen door samen met hen partners in de oogst te worden. 

Vanwege veiligheidsredenen stellen we hen niet online aan u voor. U kunt de brochure aanvragen door een email te sturen naar: [email protected]

Met weinig kunnen zij veel doen. 

project Levend water

In Indonesië is de waterkwaliteit slecht. Kraanwater is geen drinkwater en is, net als water uit waterputten, vervuild. Grootste vervuilers zijn bacteriën uit uitwerpselen. De enige opties zijn: water kopen of vervuild water koken voor gebruik. Dit moet uiteraard correct gebeuren, anders levert dit alsnog een gezondheidsrisico op.

Gebrek aan schoon drinkwater vormt een groot probleem. Een kwart van alle kinderen onder de 5 lijdt aan diarree, doodsoorzaak nummer 1 onder kinderen in Indonesië. Ieder jaar sterven er 100.000 baby’s aan diarree.

Het armste deel van de Indonesische bevolking wordt het hardst geraakt en heeft een duidelijke blokkade in de toegang tot schoon drinkwater.

Het project Levend Water voorziet huishoudens in een duurzame, goedkope en veilige drinkwatervoorziening. De in Nederland geproduceerde waterfilters worden in Indonesië gedistribueerd door onze lokale collega’s. Dit brengt hen in contact met groepen mensen die zij onderwijzen in het gebruik van de waterfilters en algemene hygiënerichtlijnen. Hierdoor ontstaan relaties en wordt niet alleen gesproken over schoon drinkwater, maar ook over het Levende Water. 

Van water voor leven naar Levend Water!

De waterfilters komen van Innologic. Zij hebben de waterfilters ontwikkeld vanuit de visie dat deze niet alleen schoon drinkwater naar mensen zal brengen maar ook het levende water waar Jezus over spreekt. 

Voor slechts 24 euro helpt u een gezin aan schoon drinkwater én krijgen zij de kans het evangelie te leren kennen.

Coronacrisis noodhulp

De coronacrisis raakt mensen in hun gezondheid en financiële situatie. De armsten worden het hardst geraakt, omdat zij geen buffer voor slechtere tijden hebben kunnen opbouwen. Voor veel Indonesiërs geldt: een dag geen werk, is een dag geen leefgeld.

Mike, Mono, Luke en Wem, onze Indonesische collega’s, verstrekken voedselpakketten aan de allerarmsten. Dankzij binnengekomen giften hebben zij al meer dan 250 voedselpakketten, bestaande uit zakken rijst, olie, meel, e.d., uitgedeeld. We bidden dat deze pakketten ervaren worden als Gods tastbare liefde voor deze mensen en dat het bijdraagt aan het bouwen van lange termijn vriendschappen.

Op West-Java en Bali worden hiermee ook nieuw gelovigen (1e generatie) getraind uit te reiken naar mensen in nood om hen heen. Luke: “Eén van onze mensen vertelde enthousiast hoe hij het evangelie uit kon leggen aan iemand die hij ontmoette om een voedselpakket te geven en dat diegene Jezus verder wil leren kennen!”

Voor slechts 10 euro helpt u een gezin aan een voedselpakket.

Meld je aan voor onze gebedsmail