Projecten

Adopt a Worker

De Indonesische zendingswerkers zijn van grote waarde voor het zendingswerk in eigen land. Waar buitenlandse
zendingswerkers geen toegang hebben tot bepaalde groepen of gebieden, hebben zij dat wel. Ook vormen taal en cultuur voor hen nauwelijks een belemmering.

Echter is het voorzien in hun levensonderhoud een grote uitdaging. Vaak heeft hun netwerk van kerk, familie en vrienden niet genoeg financiële draagkracht of zijn zij geen christenen. We zien dat een tekort aan financiën zorgen en stress met zich meebrengt. Dikwijls vormt dit een belemmering voor de uitvoering van hun missie, terwijl deze werkers voor westerse begrippen maar weinig nodig hebben om van te leven.

Adopt a Worker helpt hen. U kunt ook helpen door samen met hen partners in de oogst te worden. 

Vanwege veiligheidsredenen stellen we hen niet online aan u voor. U kunt de brochure aanvragen door een email te sturen naar: [email protected]

Met weinig kunnen zij veel doen. 

project Levend water

In Indonesië is de waterkwaliteit slecht. Kraanwater is geen drinkwater en is, net als water uit waterputten, vervuild. Grootste vervuilers zijn bacteriën uit uitwerpselen. De enige opties zijn: water kopen of vervuild water koken voor gebruik. Dit moet uiteraard correct gebeuren, anders levert dit alsnog een gezondheidsrisico op.

Gebrek aan schoon drinkwater vormt een groot probleem. Een kwart van alle kinderen onder de 5 lijdt aan diarree, doodsoorzaak nummer 1 onder kinderen in Indonesië. Ieder jaar sterven er 100.000 baby’s aan diarree.

Het armste deel van de Indonesische bevolking wordt het hardst geraakt en heeft een duidelijke blokkade in de toegang tot schoon drinkwater.

Het project Levend Water voorziet huishoudens in een duurzame, goedkope en veilige drinkwatervoorziening. De in Nederland geproduceerde waterfilters worden in Indonesië gedistribueerd door onze lokale collega’s. Dit brengt hen in contact met groepen mensen die zij onderwijzen in het gebruik van de waterfilters en algemene hygiënerichtlijnen. Hierdoor ontstaan contacten en wordt niet alleen gesproken over schoon drinkwater, maar ook over het Levende Water. 

Van water voor leven naar Levend Water!

De waterfilters komen van Innologic. Zij hebben de waterfilters ontwikkeld vanuit de visie dat deze niet alleen schoon drinkwater naar mensen zal brengen maar ook het levende water waar Jezus over spreekt. 

Voor slechts 24 euro helpt u een gezin aan schoon drinkwater én krijgen zij de kans het evangelie te leren kennen.

Coronacrisis noodhulp

De coronacrisis raakt mensen in hun gezondheid en financiële situatie. De armsten worden het hardst geraakt, omdat zij geen buffer voor slechtere tijden hebben kunnen opbouwen. Voor veel Indonesiërs geldt: een dag geen werk, is een dag geen leefgeld.

Mike, Mono, Luke en Wem, onze Indonesische collega’s, verstrekken voedselpakketten aan de allerarmsten. Dankzij binnengekomen giften hebben zij al meer dan 250 voedselpakketten, bestaande uit zakken rijst, olie, meel, e.d., uitgedeeld. We bidden dat deze pakketten ervaren worden als Gods tastbare liefde voor deze mensen en dat het bijdraagt aan het bouwen van lange termijn vriendschappen.

Op West-Java en Bali worden hiermee ook nieuw gelovigen (1e generatie) getraind uit te reiken naar mensen in nood om hen heen. Luke: “Eén van onze mensen vertelde enthousiast hoe hij het evangelie uit kon leggen aan iemand die hij ontmoette om een voedselpakket te geven en dat diegene Jezus verder wil leren kennen!”

Voor slechts 10 euro helpt u een gezin aan een voedselpakket.

landbouw project

Hentje (spreek uit als: Heintje) komt uit een gebied in Indonesië waar oud-Hollandse namen nog steeds gebruikt worden. Hij werd geroepen door God als zendingswerker naar de binnenlanden van Centraal Sulawesi waar de animistische stam, de Wana leven. Velen van hen leven nog onder primitieve omstandigheden, zonder scholing voor de kinderen. Het team van Hentje leert de Wana-kinderen lezen, schrijven en rekenen. Dit opent de deur om ook het Goede Nieuws te delen. In de afgelopen jaren zijn er al meer dan 5.000 mensen tot geloof in Jezus gekomen. Hentje: “We zien al veel vrucht van ons werk en blijven de nieuw-gelovigen begeleiden om hen te helpen volwassen volgelingen van Jezus te worden.”

Cacao, patchouli, kokosnoten en peper, gewassen die uitstekend verbouwd kunnen worden op Sulawesi. Het team heeft de Wana-bevolking geholpen bij de aanplanting en verbouwing hiervan. Er komen wel handelaren langs die de oogst willen opkopen, maar alleen voor zo’n lage prijs dat de boeren zelf geen winst meer kunnen behalen. Het team heeft zelf een pick-up nodig zodat de gewassen voor een goede prijs verkocht kunnen worden in de stad en de Wana-bevolking economisch vooruit wordt geholpen. Vrij van armoede.

Totaal hebben we 5000 euro nodig voor een pick-up voor de ontwikkelingshulp aan de Wana stam.

Leren lezen, schrijven en rekenen

Hentje (spreek uit als: Heintje) komt uit een gebied in Indonesië waar oud-Hollandse namen nog steeds gebruikt worden. Hij werd geroepen door God als zendingswerker naar de binnenlanden van Centraal Sulawesi waar de animistische stam, de Wana leven. Velen van hen leven nog onder primitieve omstandigheden, zonder scholing voor de kinderen. Het team van Hentje leert de Wana-kinderen lezen, schrijven en rekenen. Dit opent de deur om ook het Goede Nieuws te delen. In de afgelopen jaren zijn er al meer dan 5.000 mensen tot geloof in Jezus gekomen. Hentje: “We zien al veel vrucht van ons werk en blijven de nieuw-gelovigen begeleiden om hen te helpen volwassen volgelingen van Jezus te worden.”

Op dit moment vinden er op 4 locaties kleinschalige scholingsprojecten plaats. Elke van deze 4 afgelegen locaties hebben 4 medewerkers met 15 kinderen die er dagelijks leren lezen, schrijven en rekenen en er hun maaltijden krijgen. Helaas zijn er wachtenden vanwege een gebrek aan financiële middelen. 

Voor slechts 20 euro per maand kunt u een kind naar school sturen!