wana

de wana stam

Hentje (spreek uit als: Heintje) komt uit een gebied in Indonesië waar oud-Hollandse namen nog steeds gebruikt worden. Hij werd geroepen door God als zendingswerker naar de binnenlanden van Centraal Sulawesi waar de overwegend animistische stam, de Wana leven. Velen van hen leven nog onder primitieve omstandigheden, zonder scholing voor de kinderen. Het team van Hentje leert de Wana-kinderen lezen, schrijven en rekenen. Dit opent de deur om ook het Goede Nieuws te delen. In de afgelopen jaren zijn er al meer dan 5.000 mensen tot geloof in Jezus gekomen. Hentje: “We zien al veel vrucht van ons werk en blijven de nieuw-gelovigen begeleiden om hen te helpen volwassen volgelingen van Jezus te worden.”

Cacao, patchouli, kokosnoten en peper, gewassen die uitstekend verbouwd kunnen worden op Sulawesi. Het team helpt de Wana-bevolking bij het verbouwen ervan en het verkopen van de oogst. Hierdoor gaan zij er economisch op vooruit en kunnen zij zich verder ontwikkelen.

Op dit moment vinden er op 7 locaties kleinschalige scholingsprojecten plaats. Elke van deze 7 afgelegen locaties hebben een aantal medewerkers met in totaal meer dan 400 kinderen die er dagelijks leren lezen, schrijven en rekenen en er hun maaltijden krijgen. 

Op nog eens zeven andere locaties draaien de projecten en geplante kerken inmiddels grotendeels zelfstandig, hoewel nog wel onder onze supervisie.

Onze speerpunten voor de Wana stam
1. Evangelieverspreiding en gemeentestichting: 
Zij hebben nog nauwelijks toegang tot het evangelie. In woord en daad verkondigen wij hen de boodschap van Gods liefde en Zijn koninkrijk. Het is de bron van hoop, ontwikkeling en zegen voor de toekomst van de Wana stam.

2. Onderwijs: Bijna niemand kan lezen, schrijven en rekenen. We starten scholen om kinderen en hun ouders te onderwijzen zodat de Wana’s zich kunnen ontwikkelen.

3. Economische ontwikkeling: Er is veel leed door armoede. Door kleinschalige landbouwinitiatieven en inkomstengenererende gemeenschapsinitiatieven brengen we economische vooruitgang. 

4. Gezondheidszorg: Er zijn geen medische voorzieningen. We maken kleinschalige primaire gezondheidszorg mogelijk.

Voor een duurzame toekomst van de Wana stam zetten we in op de ontwikkeling van de Wana’s zelf. We trainen trainers en ‘discipelmakers’. We richten ons op het bekrachtigen van lokale leiders en voorgangers. In de nabije toekomst hopen we meer Wana kinderen te helpen om een beroepsopleiding tot leerkracht, verpleegkundige en verloskundige te kunnen volgen.

We verwachten dat het werk, onze lokale medewerkers en de Wana mensen zich zullen blijven ontwikkelen, door met (bijbels)onderwijs en training in hen te blijven investeren. Het doel in alles is om de Wana zelf te bekrachtigen om het werk door en voor henzelf te laten worden.

Dit project wordt in samenwerking met Stichting Pharus uitgevoerd. Dankzij deze steun kan het werk worden uitgebreid om de Wana-stam te bereiken met het Evangelie en op een duurzame manier te helpen in hun bestaan en ontwikkeling. Toegang geven tot primaire levensbehoeften, kansen bieden voor hun toekomst en het Woord van God zal levens redden en gemeenschappen wezenlijk veranderen.