Mission Indonesia

Multiplying Disciples Among the Least, Last, and Lost in Indonesia

Onze projecten

Jezus was met ontferming bewogen om zowel de geestelijke als de fysieke nood van mensen én deed er concreet iets aan. Zo willen wij onze naasten liefhebben en mensen tot Zijn discipelen maken, in woord en daad.

Met onze projecten worden mensen geholpen in hun nood en het opent deuren naar gemeenschappen die anders gesloten zouden blijven. Er wordt gebouwd aan relaties en vertrouwen. Zo kunnen lokale zendingswerkers het verhaal van God vertellen aan een animistische stam in de binnenlanden van Sulawesi, aan leiders en imams in dorpen op Java en aan hindoes op Bali.

De Indonesische zendingswerkers zijn van grote waarde voor het zendingswerk in eigen land. Waar buitenlandse
zendingswerkers geen toegang hebben tot bepaalde groepen of gebieden, hebben zij dat wel. Ook vormen taal en cultuur voor hen nauwelijks een belemmering.

Met weinig kunnen zij veel doen.